takajua
< Sehemu Zote
chapisha

D – J

D

Dada

Ndugu wa kike

Dawa

Kitu kinachotumika kutatua shida fulani kama ugonjwa

Dadisi

Uliza kwa kupeleleza

Dafrau

Kugongana kwa vitu viwili

Daftari

Kitabu kinachotumika kuweka hesabu ya vitu

Dai

Itisha kitu kilicho chako

Daima

Kutokea bila kukoma

Dakika

Sehemu moja ya saa moja. Kwa kifupi sekunde sitini ni saa moja.

Daktari

Mwenye maarifa ya matibabu

Dalili

Alama au ishara ya kitu kufanyika au kufanywa

Daraja

Kitu kilichotengezwa kwa chuma au mawe au miti kuvukisha watu au magari

Darasa

Kikundi cha wanafunzi wanaopata funzo moja

Demokrasia

Mtindo wa kutawala

Dereva

Mtu anayeendesha gari ardhini

Dhahabu

Aina ya madini iliyo na gharama Zaidi hutumiwa pia kama sarafu

Dhambi

Kosa

Dhiki

Tia kwenye shida

Dhoofika

Afya kuwa hali mbaya

Dhulumu

Taabisha au tesa

Dira

Kifaa kinachotumiwa na wasafiri kuwaelekeza

Doa

Alama tofauti na zilizo kando

Dondoka

Kuondoka kwa mtu pahali palipo juu

Dua

Ombi linaloombwa Mungu

Duka

Aina ya mjengo panapofanyiwa biashara

Dunia

Bara zote pamoja na bahari zinazozizunguka

Duaradufu

Yai iko na umbo la duaradufu

Dumu

Endelea kuishi bila kuzembea

Dume

Mnyama wa kiume

Duara

mchoro wa mviringo

Duni

Isiyo na dhamani kubwa

Duma

Mnyama kama chui lakini mwenda kasi kuliko wanyama wote

E

Ebu

Samahani kwa nguvu

Egesha

Weka gari mahali maalum wakti imesimama

Enda

Kuelekea mahali fulani

Elekea

Enda upande fulani

Eleza

Toa habari au ufafanuzi wa jambo

Elimisha

Patia mtu mafundisho kama masomo

Elimu

Masomo yanayotolewa shuleni

Endesha

Ongoza au elekeza chomba cha kusafiria

Enea

Sambaa kila mahali

Embe

Aina la tunda lililo na kokwa moja kubwa

Enyewe

Peke yake

Ekundu

Rangi ya damu

Enzi

Muda au kipindi cha utawala

Epuka

Kufaulu kutoambukizwa au kushikwa

Eupe

Kinyume na nyeusi au rangi ya theluji

Eusi

Rangi ya kaa

Ezeka

Weka juu

F

Fadhili

Toa usaidizi wakati wa shida

Fafanua

Eleza waziwazi

Fagia

Kufuta au kuondoa kabisa

Fahali

Dume la mnyama

Fahamu

Uwezo wa kujua

Fahari

Enye sifa nzuri

Faida

Kitu au jambo lenye maana

Familia

Mama, Baba na watoto

Fanaka

Baraka au ushindi

Fanana

Kuwa na sura au maumbile sawa

Fanikiwa

Shinda au pata fanaka

Fanya

Tenda kitendo Fulani

Farasi

Mnyama aliye mkubwa wa jamii ya punda

Fariji

Kumtuliza mtu anapopatwa na msiba au mkosi

Fariki

Tokwa au poteza na uhai

Fasiri

Toa maana ya jambo lisilo wazi.

Faulu

Shinda au kufuzu mtihani au zoezi

Fedha

Pesa

Fedheha

Aibu

Feki

Bandia

Ficha

Weka kitu mahali ambapo hapajulikani

Fika

wakati Fulani kutimia

Fikiri

Tumia akili kupata suluhu au kulitatua

Finya

Shika au bana

Fisi

Mnyama wa porini ambaye hupiga kelele kama nduru

Foleni

Mlolongo

Fuata

Andama nyuma

Fuja

Fufuka

Toka kwenye mauti

Fujo

Hali ya kukosa utulivu

Fundi

Mtu mwenye maarifa maalum ya kutengeneza au kurekebisha

Funika

Weka juu ya kinachoonekana kwa kuziba

Funga

Kuweka kizuizi

Futa

Toa kilichowekwa au kuandikwa

Fyeka

Kata nyasi au miti kwa kupunguza

G

Gaagaa

Geukageuka pale ulipolala. Garagara

Gaidi

Mwizi wa kutatiza watu

Ganga

Rekebisha kitu kilichoharibika

Gari

Chombo cha kusafiria barabarani chenye magurudumu Zaidi ya tatu

Gawa

Tenga katika sehemu mbalimbali

Gazeti

Karatasi yalichapishwa ili kuarifu

Gereza

Mahali wanapozuiliwa mahabusu

Ghafla

Bila kutazamia au kutarajia

Ghorofa

Nyumba lililo na nyumba juu ya nyingine

Giza

Kutokuwa na mwangaza

Ghasia

Fujo

Goigoi

Mtu mlegevu au mvivu

Gundua

Fichua jambo

H

Haba

Chache, kidogo

Habari

Ujumbe

Hadaa

Danganya

Hadithi

Habari za kubuni

Hai

Enye kuishi

Haidhuru

Tamko la kuonyesha kutojali

Halafu

Baada ya au kisha

Halisi

Inayokubalika

Hakimu

Halali

Hapana

Neno la kukataza

Haraka

Upesi

Haribu

Potosha au kuridisha maendeleo nyuma

Hatari

Hali ya kukosekana salama

Hasira

Ghadhabu

Hekima

Akili ya ndani au busara

Historia

Hesabu

Hukumu

Holela

I

Ibada

Idhaa

Matangazo ya redio

Ibuka

Tokea bila kutarajiwa

Idadi

Wingi au uchache wa kitu

Idhini

Ruhusa

Ikulu

Makao rasmi ya rais

Iva

Chakula au tunda kuwa tayari kula

Injini

Mtambo wa kutia nguvu au nishati

Ingia

Kuelekea ndani ya kitu kupitia mlango kwa mfano

Inspekta

Afisa wa polisi

Inua

Weka kitu juu au nyanyua

Ishara

Alama ya kitu fulani

Insha

Simulizi kwa mtindo wa nathari

Ishi

kaa

Itikia

kubali

Inchi

Kipimo cha urefu sawa na sentimita 2.5

Ita

Kumtaka mtu aje kwake

Ishirini

Nambari kumi mara mbili

J

jabali

mwamba mkubwa

jadili

ongea au kuwa na mazungumzo kuhusu jambo Fulani kwa mapana

jahazi

chombo cha baharini

jamaa

watu wa damu au ukoo mmoja

jambazi

mwizi atumiaye silaha

jamhuri

nchi iliyo huru

jeshi

jumla ya askari wa kulinda taifa

jino

kifupa kilicho mdomoni kitumiwacho kusiaga au kukata chakula

jitu

mtu mkubwa

jogoo

kuku dume

jiji

mji mkubwa

juzi

juta

Nyuma A – C
Mbele K – M
Orodha ya Herufi